MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Tešíme sa na Vás na tradičných mládežníckych sv. omšiach, ktoré sú

v Dóme sv. Alžbety vždy o 18:00 hod.0€ BANKOVKA

Pri príležitosti prvej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku – zvlášť v Košiciach, dovoľujeme si vašu pozornosť upriamiť na pamätný suvenír – 0€ bankovku, na ktorej je vyobrazené grafické znázornenie našej košickej katedrály a portrét Svätého Otca Františka. Kto prispeje na potreby košickej katedrály sumou min. 3€, môže si ju kúpiť u sprievodcovskej služby pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach alebo vám ju radi zašleme aj prostredníctvom Slovenskej pošty. V takomto prípade prosíme zašlite svoju objednávku na e-mail: guides@domsvalzbety.sk, následne vám zašleme číslo učtu alebo dohodneme spôsob prevzatia.

Za vašu štedrosť vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať!

outline

FARSKÉ OZNAMY


KRÍŽOVÉ CESTY

Krížové cesty v Dóme sv. Alžbety budú počas pôstneho obdobia každý piatok pred večernou sv. omšou o 17.30 hod.

PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE

DÓM SV. ALŽBETY

sobota 1.4.2023

  • 16.00 – 18.00 hod.

nedeľa 2.4.2023

  • 13.30 – 18.00 hod.

KOSTOL KRISTA KRÁĽA

nedeľa 2.4.2023

  • 14.00 – 16.00 hod.

TROJDNIE V KATEDRÁLE

Na plagáte Vám prinášame program tridua v Dóme sv. Alžbety počas tohtoročných veľkonočných sviatkov.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ NAŠEJ FARNOSTI

V tomto krátkom čase pred začiatkom pôstneho obdobia Vám dávame do pozornosti publikáciu pôstnych zamyslení, modlitieb, pobožností spojených s duchovným svätým prijímaním, ktorú vydala naša farnosť. Je to výborná duchovná pomôcka v čase, ktorý nám otvára pôstne obdobie. Milodar za túto publikáciu je 5€ na potreby Dómu svätej Alžbety.


Zároveň vám ponúkame posledné kusy nášho farského kalendára s tematikou životopisného profilu J. Em. Jozefa kardinála Tomka v sume 5€.

Taktiež do vašej pozornosti chceme uviesť knihu, ktorá obsahuje pamätné fotografie z návštevy Svätého otca Františka v Košiciach, kde sa stretol s mnohými mladými. Milodar taktiež určený na potreby Košického dómu je 10€.

Všetky tieto publikácie si môžete objednať aj prostredníctvom Slovenskej pošty, v takomto prípade prosím zašlite svoju objednávku na nižšie uvedený email, obratom vám prídu informácie, ako si túto publikáciu objednať.

guides@domsvalzbety.sk alebo tomas.harbulak@domsvalzbety.sk

KURZ TARZÍCIUS – FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA

Miništrantské stretko bude v pondelok 5.12. o 16.30 hod. na fare (Hlavná 26, 1. poschodie). Vítaní sú všetci chlapci, ktorí majú záujem o miništrantskú službu alebo prehĺbenie svojich miništrantských vedomostí.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Srdečne pozývame všetkých mladých na mládežnícke sv. omše, ktoré sú v Dóme sv. Alžbety každý štvrtok o 18:00 hod.

MODEROVANÉ ADORÁCIE

Pozývame Vás na moderované adorácie, ktoré sú vždy v druhý piatok v mesiaci po večernej sv. omši v Dóme sv. Alžbety.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


PREČÍTAJTE SI AKTUÁLNE ČÍSLO ALŽBETINHO LISTU


PRENOSY SV. OMŠÍ


Online sv. omše môžete sledovať prostredníctvom

siete Antik (e-kostol).


Uvoľnenie pandemických opatrení.

SYNODA 2021 – 2023

spoločenstvo I spoluúčasť I misia V prípade, že sa chcete prihlásiť na pravidelný odber Alžbetinho listu formou newslettru, zanechajte nám svoju e-mailovú adresu.


Archív Alžbetinho listu

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
WordPress Video Lightbox Plugin