MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Tešíme sa na Vás na tradičných mládežníckych sv. omšiach, ktoré sú

v Dóme sv. Alžbety vždy o 18:00 hod.0€ BANKOVKA

Pri príležitosti prvej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku – zvlášť v Košiciach, dovoľujeme si vašu pozornosť upriamiť na pamätný suvenír – 0€ bankovku, na ktorej je vyobrazené grafické znázornenie našej košickej katedrály a portrét Svätého Otca Františka. Kto prispeje na potreby košickej katedrály sumou min. 3€, môže si ju kúpiť u sprievodcovskej služby pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach alebo vám ju radi zašleme aj prostredníctvom Slovenskej pošty. V takomto prípade prosíme zašlite svoju objednávku na e-mail: guides@domsvalzbety.sk, následne vám zašleme číslo učtu alebo dohodneme spôsob prevzatia.

Za vašu štedrosť vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať!

outline

FARSKÉ OZNAMY


ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL

Pozývame Vás na rozprávkový karneval:

  • 4.2.2023,
  • 15.30 hod.,
  • SZŠ sv. Alžbety,
  • vstupné: 1kg trvanlivých potravín.

Tešíme sa na Vás!

FAŠIANGY S MLÁDEŽOU

Všetkých mladých vo veku od 14 do 20 rokov pozývame na Fašiangy s mládežou, ktoré sa uskutočnia 18.2.2023 o 18.30 hod. v SKK (Alžbetina 14).

Vstupné: 5€.

Dresscode: v spoločenskom s maskou.

PRIHLASOVANIE: http://shorturl.at/uvFI1

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ NAŠEJ FARNOSTI

Drahí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti možnosť zakúpenia v suvenírov.

Poukázaním odporúčaného milodaru prispievate na chod a potreby našej katedrály.

V prípade záujmu o zaslanie suvenírov formou poštovej zásielky (okrem likérov), kontaktujte prosím zodpovednú osobu formou e-mailu: tomas.harbulak@domsvalzbety.sk .

KURZ TARZÍCIUS – FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA

Miništrantské stretko bude v pondelok 5.12. o 16.30 hod. na fare (Hlavná 26, 1. poschodie). Vítaní sú všetci chlapci, ktorí majú záujem o miništrantskú službu alebo prehĺbenie svojich miništrantských vedomostí.

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Srdečne pozývame všetkých mladých na mládežnícke sv. omše, ktoré sú v Dóme sv. Alžbety každý štvrtok o 18:00 hod.

MODEROVANÉ ADORÁCIE

Pozývame Vás na moderované adorácie, ktoré sú vždy v druhý piatok v mesiaci po večernej sv. omši v Dóme sv. Alžbety.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


PREČÍTAJTE SI AKTUÁLNE ČÍSLO ALŽBETINHO LISTU


PRENOSY SV. OMŠÍ


Online sv. omše môžete sledovať prostredníctvom

siete Antik (e-kostol).


Uvoľnenie pandemických opatrení.

SYNODA 2021 – 2023

spoločenstvo I spoluúčasť I misia V prípade, že sa chcete prihlásiť na pravidelný odber Alžbetinho listu formou newslettru, zanechajte nám svoju e-mailovú adresu.


Archív Alžbetinho listu

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
WordPress Video Lightbox Plugin