Zbierka na Farnosť

Drahí bratia a sestry. V tomto ťažkom období, ktorým precháyhthtyhdzame, Vás prosíme o finančnú podporu Dómu sv. Alžbety na číslo účtu:

IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833

ĎAKUJEME !Dóm sv. Alžbety je otvorený od 19.4.2021 v čase od 5,30 do 19,00.

Sväté omše sú v riadnych časoch, pričom platia nasledujúce pokyny:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) pri prijímaní striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,

g) zakazuje sa podávanie rúk,

h) nepoužívame sväteničky,

i) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.WordPress Video Lightbox Plugin