MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Mládežnícke sv. omše počas letných prázdin nebudú.

Tešíme sa na Vás opäť v septembri!


outline

FARSKÉ OZNAMY


ROZLÚČKA S OTCOM KARDINÁLOM JOZEFOM TOMKOM

!!!UPOZORNENIE!!! ZMENA LITURGICKÉHO PROGRAMU VO FARNOSTI SV. ALŽBETY

Nedeľa 14.8.

  • 6:00; 7:30; 9:00 (lat); 10:30; 12:00 (maď) a 15:00 hod.
  • sv. omša o 18:00 hod. NEBUDE!

Pondelok 15.8.

  • 6:00; 7:00; 8:00; 18:00 hod.
  • sv. omše o 11:30 a 15:00 hod. NEBUDÚ!

Utorok 16.8.

  • 11:00 hod. pohrebné obrady Jozefa kard. Tomka
  • 18:00 hod. večerná sv. omša

PRIHLASOVANIE NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Na prípravu na sviatosť birmovania v školskom roku 2022/2023 sa môžete prihlásiť už teraz prostredníctvom tohto PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA.

Príprava začne v septembri 2022, bližšie informácie Vám včas poskytneme e-mailom alebo prostredníctvom farskej stránky (www.domsvalzbety.sk), Facebooku – Mládež sv. Alžbety, farského týždenného informačníka – Alžbetin list.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ NAŠEJ FARNOSTI

Drahí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti možnosť zakúpenia v suvenírov.

Poukázaním odporúčaného milodaru prispievate na chod a potreby našej katedrály.

MLÁDEŽNÍCKE SVÄTÉ OMŠE

Mládežnícke sv. omše počas letných prázdnin nebudú. Pokračujeme opäť v septembri.

TEŠÍME SA NA VÁS!

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


PREČÍTAJTE SI AKTUÁLNE ČÍSLO ALŽBETINHO LISTU


PRENOSY SV. OMŠÍ


Online sv. omše môžete sledovať prostredníctvom

siete Antik (e-kostol).


Uvoľnenie pandemických opatrení.

Zrušenie dišpenzu od účasti na sv. omšiach.

SYNODA 2021 – 2023

spoločenstvo I spoluúčasť I misia V prípade, že sa chcete prihlásiť na pravidelný odber Alžbetinho listu formou newslettru, zanechajte nám svoju e-mailovú adresu.


Archív Alžbetinho listu

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
WordPress Video Lightbox Plugin