UPOZORNENIE!


Z dôvodu DVOJTÝŽDŇOVÉHO LOCKDOWNU sa

VEREJNÉ BOHOSLUŽBY

NESLÁVIAspoločenstvo I spoluúčasť I misia


MLÁDEŽNÍCKA A BIRMOVANECKÁ SV. OMŠA

NEBUDE


outline

Z DÔVODU DVOJTÝŽDŇOVÉHO LOCKDOWNU (25. november – 9. december 2021) SA:

  1. verejné bohoslužbyt neslávia,
  2. úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne,
  3. katedrála je otvorená k individuálnemu sprevádzaniu dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do 17:00,
  4. kancelária bude otvorená v čase od 16:00 do 17:00. Ostatné náležitosti prosíme vybavujte prostredníctvom e-mailu domsvalzbety@gmail.com alebo telefonicky +421 55 622 15 55,
  5. v prípade potreby zaopatrenia chorých alebo umierajúcich volajte na číslo 0905 422 124,
  6. nedeľné online sv. omše:

Kaplnka sv. Michala 10:30 (TelKE),

Uršulínsky kostola 10:00 (YouTube kanál Uršulínske deti Košice) a 11:30 (na stránke www.fabiananton.sk).

REAKCIA SLOVENSKÝCH BISKUPOV na ohlásený plošný zákaz verejných bohoslužieb

FARSKÉ OZNAMY


ZBIERKA NA CHARITU

Prvú adventnú nedeľu sa v kostoloch koná tradičná zbierka na charitu. Pandémia však brány kostolov zatvorila, a výrazne to vplýva na pomoc, ktorú Charita realizuje.

V tejto chvíli vás chceme poprosiť, aby ste si našli cestu, ako charitné dielo podporiť naďalej.

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002

variabilný symbol: 6677

KATECHÉZA PRE BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 2. decembra bude príprava na sviatosť birmovania pokračovať online katechézou o 18:00 h. na YouTube kanáli Mládež sv. Alžbety, Košice – Dóm (link na stream bude vopred zverejnený na našom Facebooku Mládež sv. Alžbety Košice).

MODEROVANÉ ADORÁCIE

Pozývame Vás vždy druhý piatok v mesiaci na moderovanú adoráciu do Dómu sv. Alžbety.

Spojte sa s nami v modlitbe za odvrátenie pandémie.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


PREČÍTAJTE SI AKTUÁLNE ČÍSLO ALŽBETINHO LISTU


Aktuálne informácie k sláveniu verejných bohoslužieb.

Dušičkové odpustky

Dišpenz od účasti na sv. omšiach.

WordPress Video Lightbox Plugin