Od 16.11.2020 do odvolania platia pre našu farnosť nasledujúce usmernenia:

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného

zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných

bohoslužieb.

Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi

obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom

nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby

ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich

a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné

bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na

sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto

na státie.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické

opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk,

nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, rozdávanie Eucharistie

do rúk.


– V utorok 17.11. je liturgická spomienka sv.- Alžbety Uhorskej,

patrónky mesta, farnosti i katedrály, pre nás je to slávnosť pri všetkých

svätých omšiach, na ktoré Vás pozývame.

– V piatok 20.11. je liturgická spomienka bl. Anny Kolesárovej. O 18,00

bude sv. omšu celebrovať J.E. Mons. Marek Forgáč, košický pomocný

biskup, kňazi UPC a ACM, zvlášť pozývame mladých, rodiny s deťmi.

– Na budúcu nedeľu 22.11. je slávnosť Krista Kráľa. Po sv. omšiach

bude odprosujúca pobožnosť a po večernej sv. omši o 18,00 bude

možné prijať osobitné požehnanie s relikviou sv. Šarbela, ako to býva zvykom vždy 22. o 18,00.

WordPress Video Lightbox Plugin