Zbierka na Farnosť

Drahí bratia a sestry. V tomto ťažkom období, ktorým prechádzame, Vás prosíme o finančnú podporu Dómu sv. Alžbety na číslo účtu: 

IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833

ĎAKUJEME !

Zbierka na Irak

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Viac info

IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 

ĎAKUJEME !

Zbierka na Charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim pomáha Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Viac info

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002. 

ĎAKUJEME !


Nové usmernenia platné od 1.1.2021 do odvolania pre

Farnosť sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach:


Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách


od 1. januára je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši úmysly sv. omší na január sú slúžené podľa programu

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.


Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia:

to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.


Dóm sv. Alžbety je otvorený pre súkromnú modlitbu od 14,00 do 17,00.

– V súrnych prípadoch k chorému a zomierajúcemu prosíme volať kňaza na tel.: 0905 422 124.

– Farská kancelária je otvorená Po – ŠTV: 15,00-16,00, PIA: 10,00-11,00

– V prípade zmien, aktuálne usmernenia budú zverejnené na našej

internetovej stránke: www.domsvalzbety.skWordPress Video Lightbox Plugin