Vitajte na webovej stránke

Farnosti sv. Alžbety

Dôležite upozornenie


Oznamujeme veriacim, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. 

WordPress Video Lightbox Plugin