Farnosť sv. Alžbety Košice

Farska kancelária

Hlavná 26, 040 01 Košice

Telefón

+421 55 622 15 55

Dóm sv. Alžbety

Hlavná, 040 01 Košice

Sakristia

+421 55 622 76 25

E-mail

domsvalzbety@gmail.com

Zaopatrenie chorých

viac info


Farská kancelária

Farská kancelária je kontaktným miestom, na ktorom sme vám k dispozícii pri vybavovaní všetkých administratívnych dokumentov potrebných k prijatiu sviatostí cirkvi, ako aj v súvislosti s nahlasovaním úmyslu prijať sviatosti cirkvi. Vo farskej kancelárii môžete dohodnúť pohreb v prípade úmrtia vášho blízkeho.

Pondelok 

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

10:00 – 12:00 15:00 – 17:00

10:00 – 12:00 15:00 – 17:00

10:00 – 12:00 15:00 – 17:30

10:00 – 12:00 15:00 – 17:00

10:00 – 12:00

Čo vybavuje farská kancelária?

  1. Vystavuje opisy z matriky pokrstených, pobirmovaných, sobášených. (krstný list, sobášny list)
  2. Vystavuje licenciu k sobášu v inej farnosti.
  3. Prijíma žiadosť o udelenie sviatostí Cirkvi (krst, birmovanie, Eucharistia, manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť zmierenia.)
  4. Zabezpečuje obrad cirkevného pohrebu. V kancelárii farského úradu môžete zapísať úmysly na slúženie sv. omší.

WordPress Video Lightbox Plugin