Rozpis bohoslužieb

  • Všedné dni
  • Nedele
  • Prikázané sviatky vo všedný deň
  • Spovedanie
Všedné dni

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

6:00, 7:00, 15:00, 18:00

Uršulínky

Uršulínska ulica

Po – Pi – 8:00, 15:45 (Každý štvrtok mládežnícka)

So – 16:30 

Po – St – 17:00 (Maďarska)

Krista Kráľa

Moyzesova 10

Po – So – 7:00 


Dominikáni

Dominikánske námestie

Po – So – 6:30, 12:15, 17:30


Premonštráti

Hlavná 67

Po – So – 18:30

Po – St, So – 7:00 (Maďarska)

Št – Pi – 17:00 (Maďarska)

Seminárny

Hlavná 91

12:00, 16:30

Št – Pi 8:00

Po – 19:00 (Vysokoškolská)

Jezuiti

Komenského 14

Po – So 17:00

Geriatrické centrum

Strojárenská 13

Po – Pi – 6:15 

So – 6:15 (Latinská) 

Št – Pi – 16:00

So – 17:00 (Česká)

Železničná nemocnica

Masarykova ulica

Pi – So – 15:00

Nedele

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

6:00, 7:30, 10:30, 15:00, 18:00

12:00 (Maďarská)

9:00 (Latinská)

Kaplnka sv. Michala 

Hlavná ulica

9:00 (Anglicky)

Uršulínky

Uršulínska ulica

8:30 (Maďarská)

10:00 (Detská)

11:30

Krista Kráľa

Moyzesova 10

8:00, 10:00


Dominikáni

Dominikánske námestie

7:00, 9:00, 11:00, 17:30


Premonštráti

Hlavná 67

8:30, 10:00 (Maďarská), 20:00


Seminárny

Hlavná 91

7:15 (Maďarská), 9:30, 11:00, 16:30


Jezuiti

Komenského 14

6:30, 8:30, 19:30

10:30 (Detská)

15:30 (Gréckokatolícka)

Geriatrické centrum

Strojárenská 13

10:00

Arcidiecézna charita

Masarykova 19

Pre dôvod COVID-19 dočasne zrušená.

Prikázané sviatky vo všedný deň

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15:00, 18:00 

Ak je deň pracovného pokoja, omše sú ako v nedeľu.


Uršulínky

Uršulínska ulica

8:00, 15:45

Krista Kráľa

Moyzesova 10

7:00, 17:00


Dominikáni

Dominikánske námestie

6:30, 12:15, 17:30


Premonštráti

Hlavná 67

18:30

Po – St, So – 7:00 (Maďarska)

Št – Pi – 17:00 (Maďarska)

Seminárny

Hlavná 91

12:00, 16:30

Št – Pi – 8:00

Jezuiti

Komenského 14

podľa vyhlásenia

Geriatrické centrum

Strojárenská 13

Po – So – 6:15

Spovedanie

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

Pondelok – Sobota: 6:00-7.10 hod

Pondelok – Piatok: 17:00-18.10 hod 

Sobota: 17:30-18.10 hod

Počas školského roka  

Pondelok – Piatok: 9.00 – 11.30 hod. 


Dominikáni

Dominikánske námestie

30 min. pred omšou


Premonštráti

Hlavná 67

Št – Pi – 15:00 – 17:00

Seminárny

Hlavná 91

od 16:00

Jezuiti

Komenského 14

30 min. pred omšou

WordPress Video Lightbox Plugin