Rozpis bohoslužieb

  • Všedné dni
  • Nedele
  • Prikázané sviatky vo všedný deň
  • Spovedanie
Všedné dni

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

Po – Pi – 6.00, 7.00, 15.00, 18.00 hod.

So 6.00, 7.00, 18.00 hod.

Uršulínky

Uršulínska ulica

Po – Pi – 8.00, 15.45 hod.

So – 8.00, 16.30 hod.

Po – St – 17.00 hod. (maďarská)

Krista Kráľa

Moyzesova 10

Po – So – 7.00 hod.

St – 17.00 hod. (príprava na prvé sv. prijímanie)


Dominikáni

Dominikánske námestie

Po – So – 6.30, 12.15, 17.30 hod.


Premonštráti

Hlavná 67

Po – So – 18.30 hod.

Po – St, So – 7.00 hod. (maďarská)

Št – Pi – 17.00 (maďarská)

Seminárny

Hlavná 91

Po – So – 12.00, 16.30 hod.

Št – Pi – 8.00 hod.

Po – 19.00 hod. (vysokoškolská – UPC)

Jezuiti

Komenského 14

Po – So – 18.30 hod.

Geriatrické centrum

Strojárenská 13

Po – Pi – 6.15 hod.

So – 6.15 hod. (latinská) 

Št – Pi – 16.00 hod

So – 17.00 hod. (česká)

Železničná nemocnica

Masarykova ulica

Pi – So – 15.00 hod.

Arcidiecézna charita

Masarykova 19

St 7.45 hod.

Nedele

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

6:00, 7:30, 10:30, 15:00, 18:00

12:00 (maďarská)

9:00 (latinská)

Kaplnka sv. Michala 

Hlavná ulica

9:00 (anglická)

Uršulínky

Uršulínska ulica

8:30 (maďarská)

10:00 (detská)

11:30

Krista Kráľa

Moyzesova 10

8:00, 10:00


Dominikáni

Dominikánske námestie

7:00, 9:00, 11:00, 17:30


Premonštráti

Hlavná 67

8:30, 10:00 (maďarská), 20:00


Seminárny

Hlavná 91

7:15 (maďarská), 9:30, 11:00, 16:30


Jezuiti

Komenského 14

6:30, 8:30, 19:30

10:30 (detská)

15:30 (gréckokatolícka)

Geriatrické centrum

Strojárenská 13

10:00

Prikázané sviatky vo všedný deň

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15:00, 18:00 

Ak je deň pracovného pokoja, omše sú ako v nedeľu.


Uršulínky

Uršulínska ulica

8:00, 15:45

Krista Kráľa

Moyzesova 10

7:00, 17:00


Dominikáni

Dominikánske námestie

6:30, 12:15, 17:30


Premonštráti

Hlavná 67

18:30

Po – St, So – 7:00 (maďarská)

Št – Pi – 17:00 (maďarská)

Seminárny

Hlavná 91

12:00, 16:30

Št – Pi – 8:00 (maďarská)

Jezuiti

Komenského 14

podľa vyhlásenia

Geriatrické centrum

Strojárenská 13

Po – So – 6:15

Spovedanie

Dóm sv. Alžbety 

Hlavná ulica

Pondelok – Sobota: 6.00 – 7.10 hod.

Pondelok – Piatok: 17.00 – 18.10 hod.

Sobota: 17.30 – 18.10 hod.


Počas školského roka  

Pondelok – Piatok: 9.00 – 11.30 hod. 


Dominikáni

Dominikánske námestie

30 min. pred omšou


Premonštráti

Hlavná 67

Št – Pi – 15:00 – 17:00

Seminárny

Hlavná 91

od 16:00

Jezuiti

Komenského 14

30 min. pred omšou

WordPress Video Lightbox Plugin