Kňazi vo farnosti

dp. ThLic. Allan Tomáš

dekan a farár  

dp. Mgr. Valentín Harničár

farský vikár

dp. Mgr. Martin Murajda

farský vikár

dp. Mgr. František Bujňák

farský vikár

dp. Mgr. Tomáš Belá

farský vikár

dp. PhDr. Mgr. Vojtech Smolnický

duchovný správca nemocnice

Mons. ThLic. František Šándor

výpomocný duchovný

WordPress Video Lightbox Plugin