MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Tešíme sa na Vás na tradičných mládežníckych sv. omšiach, ktoré budú

v Dóme sv. Alžbety vždy o 18:00 hod.0€ BANKOVKA

Pri príležitosti prvej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku – zvlášť v Košiciach, dovoľujeme si vašu pozornosť upriamiť na pamätný suvenír – 0€ bankovku, na ktorej je vyobrazené grafické znázornenie našej košickej katedrály a portrét Svätého Otca Františka. Kto prispeje na potreby košickej katedrály sumou min. 3€, môže si ju kúpiť u sprievodcovskej služby pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach alebo vám ju radi zašleme aj prostredníctvom Slovenskej pošty. V takomto prípade prosíme zašlite svoju objednávku na e-mail: guides@domsvalzbety.sk, následne vám zašleme číslo učtu alebo dohodneme spôsob prevzatia.

Za vašu štedrosť vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať!

outline

FARSKÉ OZNAMY


RORÁTNE SV. OMŠE

Od pondelka 28.11. do piatku 16.12. budeme sláviť rorátne sv. omše o 6.00 hod. Tieto sv. omše za sprievodu latinského spevu budú vždy od pondelka do soboty.

So sebou si vezmite lampáše.

Mládežnícke rorátne sv. omše budú 1.12., 8.12. a 15.12. o 18.00 hod.

ADVENTNÝ KALENDÁR PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

Prílohu k adventnému kalendáru nájdete tu: PRÍLOHA

Pripomíname Vám, aby ste nám nezabudli fotografie zhotovených Betlehemčekov poslať najneskôr 24.12.2022 na mail pripravanaprijimanie@gmail.com, aby mohli byť zaradené do súťaže, ktorú si vyhodnotíme na prvej spoločnej sv. omši v novom roku.

PONUKA SUVENÍROV A PUBLIKÁCIÍ NAŠEJ FARNOSTI

Drahí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti možnosť zakúpenia v suvenírov.

Poukázaním odporúčaného milodaru prispievate na chod a potreby našej katedrály.

V prípade záujmu o zaslanie suvenírov formou poštovej zásielky (okrem likérov), kontaktujte prosím zodpovednú osobu formou e-mailu: tomas.harbulak@domsvalzbety.sk .

KURZ TARZÍCIUS – FARSKÁ MINIŠTRANTSKÁ ŠKOLA

Miništrantské stretko bude v pondelok 28.11. o 16.30 hod. na fare (Hlavná 26, 1. poschodie). Vítaní sú všetci chlapci, ktorí majú záujem o miništrantskú službu alebo prehĺbenie svojich miništrantských vedomostí.

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RODINY S DEŤMI

Pozývame rodiny s deťmi na duchovnú obnovu, ktorá bude 2.12.2022 – 4.12.2022 v pútnickom Dome bl. Anky Kolesárovej v Obišovciach. Viac informácií nájdete na plagáte a prihlásiť sa môžete na tomto linku:

https://docs.google.com/forms/d/1fExWaqc_X5aniteSu5yvhP5pmd9PsxuE92aQXeHxh-g/edit

MLÁDEŽNÍCKE SV. OMŠE

Srdečne pozývame všetkých mladých na mládežnícke sv. omše, ktoré sú v Dóme sv. Alžbety každý štvrtok o 18:00 hod.

MODEROVANÉ ADORÁCIE

Pozývame Vás na moderované adorácie, ktoré sú vždy v druhý piatok v mesiaci po večernej sv. omši v Dóme sv. Alžbety.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


PREČÍTAJTE SI AKTUÁLNE ČÍSLO ALŽBETINHO LISTU


PRENOSY SV. OMŠÍ


Online sv. omše môžete sledovať prostredníctvom

siete Antik (e-kostol).


Uvoľnenie pandemických opatrení.

Zrušenie dišpenzu od účasti na sv. omšiach.

SYNODA 2021 – 2023

spoločenstvo I spoluúčasť I misia V prípade, že sa chcete prihlásiť na pravidelný odber Alžbetinho listu formou newslettru, zanechajte nám svoju e-mailovú adresu.


Archív Alžbetinho listu

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
WordPress Video Lightbox Plugin