Modlitba

ZA CESTU SVÄTÉHO OTCA

Dobrotivý Bože,

ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na ceste za Ježišom.

Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka

a za nás všetkých, aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra posilnil vo viere, predovšetkým v to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ

a Vykupiteľ a že on, náš Pán, je pre každého cestou, pravdou a životom.

O to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána.


WordPress Video Lightbox Plugin