Posvätná vysviacka – kňazstvo

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi diakonov, kňazov alebo biskupov a udeľuje sa ňou osobitný dar Ducha Svätého. Túto sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou. Poznáme diakonskú, kňazskú a biskupskú vysviacku. Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Kňazi sú pomocníkmi biskupov a majú účasť na kňazskej moci, ktorú v plnosti majú jedine biskupi.

Túto sviatosť môže platne prijať jedine pokrstený muž.

Odporúčame pozrieť aj stránku http://www.kske.sk

WordPress Video Lightbox Plugin