Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Drahí veriaci! V mene chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Rusku, Albánsku a Slovensku, v mene sestier a kňazov, ktorí im slúžia a v mene celej Vincentskej rodiny sa Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu štedrosť a veľkodušnosť, ktorú ste prejavili pri finančnej zbierke konanej v rámci BOJA PROTI HLADU 22.9. a 23.9.2018.
Na zmiernenie ich biedy ste prispeli finančným darom:

Dóm sv. Alžbety 2948,12€
Uršulínky 476,62€
Dominikáni 953,49€
Krista Kráľa 597,04€
Seminár 704,74€
Jezuiti 953,49€

Spolu 6 238,59€

Nech Pán, ktorý prisľúbil odmenu aj za pohár vody podaný z lásky, požehná Vašu dobročinnosť i každé Vaše úsilie pri šírení dobra. PÁN BOH ZAPLAŤ!