Informácie počas mimoriadného stavu – Corona vírus

Obnovenie bohoslužieb pre verejnosť

Oznamujeme veriacim, že dňom 6. mája 2020 budú v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR opätovne obnovené bohoslužby pre verejnosť s istými obmedzeniami. Na základe uvedeného je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie.

Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná. Prosíme veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách.Každý veriaci vstupuje do chrámu s ochranným rúškom na tvári. 

Pri vstupe do kostola bude pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, preto sme viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne sú označené miesta určené na státie  „na podlahe chrámu páskou žlto-čiernej farby“, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy. 

V kostole bude zabezpečené vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Kľučky a kontaktné plochy, budú pravidelne dezinfikované.

Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy.

Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nebudu spoločné knižky, texty, či ružence. 

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. 

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. 

„Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko preto, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“ 

OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Sobota 6:00 – 8:30 hod. 14:30 – 19:00 hod 

Nedeľa 6:00 – 19:00h 

Svätá omša pre seniorov bude každú nedeľu o 7:30 hod.  

Ostatné sväté omše budú tak, ako v čase pred vypuknutím pandémie.


Využite možnosť prihlásiť sa na odber newslettra. Všetky ďalšie informácie ako aj pravidelne farské oznamy tak dostanete priamo do vašej mailovej schránky.


WordPress Video Lightbox Plugin