Pohreb

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého počas úradných hodín do kancelárie farského úradu. Termín pohrebu určí pohrebná služba, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.

Ak nastalo úmrtie doma je nutné:

  1. Zavolať lekára (pohotovosť- tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie.
  2. Zavolať pohrebnú službu.
  3. Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní termínu pohrebu.) Najneskôr do ôsmich hodín od úmrtia je potrebné zosnulého uložiť do chladiaceho zariadenia.

Pohrebné služby v Košiciach:

Rekviem s.r.o.

Rastislavova 83, 040 01 Košice
0949 43 99 52
055 / 625 03 40 
rekviemkosice@gmail.com

AVE – pohrebníctvo s.r.o.

Holubyho 8, 040 01 Košice
0905 227 292
0903 227 295
055 / 728 87 08 
info@ave-pohrebnictvo.sk

Pohrebné služby PAX

Rastislavova 83, 040 01 Košice
055 / 62 557 86
0903 650 360 – NON-STOP
paxkosice@gmail.com
WordPress Video Lightbox Plugin