Začiatok prípravy na sviatosť krstu, Eucharistie a birmovania pre dospelých 2018/2019

Dospelých, ktorí sa nahlásili na prípravu k prijatiu iniciačných sviatostí alebo tí, ktorí sa ešte nenahlásili a túžia prijať krst, Eucharistiu a birmovanie alebo niektorú z týchto sviatostí, ktorú ešte neprijali pozývame na prvé stretnutie vo štvrtok 4.10.2018 o 18.45 hod. do priestorov farského úradu, Hlavná 26, na prvé poschodie.