Začiatok prípravy na 1. sv. prijímanie šk.r. 2018/2019

Pozývame deti 3. ročníka ZŠ, aby sa prostredníctvom svojich katechétiek v škole, prihlásili na prípravu k 1. sv. prijímaniu. Prvé stretnutie detí a rodičov bude vo štvrtok 4.10.2018 o 17.00 hod. v kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici. Deti, ktoré nenavštevujú školu v našej farnosti a patria do nej alebo chcú absolvovať prípravu z relevantných dôvodov v našej farnosti, nech prídu na prvé stretnutie, kde sa dozvedia podrobnejšie informácie.

Leave your comment